bramhulta
StartsidaOm föreningenStyrelseMedlemmarAktiviteterAvtal
BrämHulta


 

Affärsmannaskap

Under rubriken Affärsmannaskap kan du hitta tips, synpunkter och inlägg från föreningens medlemmar. Det kan vara korta eller långa texter, med eller utan bild. Har du något intressant att sprida genom vår hemsida mejla detta till goran-carlstedt@tele2.se
Styrelsen BrämHulta företagarförening


Affärsmannaskap - vad är det? Jag har skrivit ner egna och andras tankar och erfarenheter. Håkan Forssblad

En affärsman förstår och respekterar andra och sig själv, skapar goda relationer och nätverk, utvecklar sin personlighet och sitt affärssinne. Att vara lyhörd, ödmjuk, pålitlig och skicklig är också utmärkande för en affärsman. Att kunna lösa problem, skapa relationer och utveckla koncept är viktiga egenskaper för framtidens medarbetare – oavsett arbetsuppgifter.
Kommentarer om hur affärsmannen (eller –kvinnan) bör vara:
Bättre fokus – att vara koncentrerad, att inte alltid bry sig om småsaker.
Koll på läget – att vara intresserad och helst hyggligt kunnig på ”det mesta”.
Bättre kommunikation – att lyssna, att prata, att vara tillgänglig.
Ökad beslutsamhet – att gå mot målet oavsett hindren.
Större självinsikt – mina egenskaper och fördelar och nackdelar.
Medvetenhet om möjligheter och hinder – vad som går och inte går att genomföra.
Ökad måluppfyllelse – dela in i delmål och vara medveten om nödvändiga förändringar.
Var inte rädd för motstånd - det är i motvind och inte i medvind som en drake stiger.

Vi är nu inne i det postindustriella samhället – kunskaps- och informationssamhället. Det ställer andra krav på oss än vad det gamla industrisamhället gjorde. Nu gäller det att vara kreativ och öppen för att lyckas i livet, inte minst i arbetslivet.

Allting levande växer, även du och jag. När vi slutar att växa och utvecklas startar istället avvecklingen. Livslångt lärande är nödvändigt för att utvecklas. I dag håller i stort sett alla människor med om det, inte minst inom yrkeslivet. Även egna negativa upplevelser och händelser omkring oss tillför erfarenheter, och vi lär oss av dem. Ibland hur vi inte ska göra.

Utveckling
Utan råvaror, arbete eller pengar kan inget produceras. Det som skapar tillväxt är många människors möjligheter och motivation att genom egna insatser, individuellt eller tillsammans, bidra till utvecklingen. Staten kan främja tillväxten bland annat genom att stifta och upprätthålla lagar och regler, som bland annat främjar näringsfrihet och äganderätt samt att ansvara för utbildningssystem och infrastruktur (vägar, järnvägar, el- och telenät m.m.). Människors motivation kan delvis mätas i ekonomiska ersättningar (lön m.m.) och hur man bemöts av andra – respekt, förståelse, omtänksamhet.

Ålder
Det finns ”gammaldags” människor i 20-årsåldern och pigga, flexibla 70-åringar. Måttet på ålder är egentligen inte år utan inställning och förändringsbenägenhet. Den som inte vill eller inte kan inse att vårt samhälle förändras och vara öppen för detta utan stelbent trampar på ”så var det förr och kommer alltid att vara” går nog en dyster framtid till mötes.
I en studie, presenterat av Diego i Dagens Industri, har forskarna upptäckt att yngre presterar 10% bättre än äldre när de inte blir störda. Men när både de yngre och äldre blev avbrutna med telefonsamtal eller SMS, klarade den äldre gruppen snabbare och med bättre precision av att återgå till uppgiften. Äldre människor tänker långsammare men de har lättare att fokusera på en uppgift och stänga ute störningsmoment.

Kille/tjej
Visst är det skillnader på tjejer och killar, men inte då det gäller affärsmannaskap! Båda kan vara lika duktiga på i stort sett alla verksamheter. Den nya generationens kvinnor spelar en stor roll inom yrkeslivet. Men de syns och hörs inte så mycket som männen. Vi kan vara överens om att vilket kön man tillhör inte alls påverkar duktighet. Mer särskiljande är uppväxt, kulturell bakgrund och inställning till sig själv och omvärlden.

Att vara någon
Vad som är status beror till stor del på i vilka kretsar man rör sig. En datanörd har högre status än en ägare av en Harley Davidson i den virtuella världen och naturligtvis tvärtom i MC-världen. Den senaste bilmodellen ger ofta ägaren en känsla av att framstå som lite bättre än andra. Klädsel kan också ge intryck av högre status. I en amerikansk undersökning studerade man människor som stod vid rött ljus. Det var flera som följde efter män med kostym som gick mot rött än icke kostymklädda.
Generellt kopplar man yrkesstatus till lång utbildning och hög lön. Då snart hälften av alla svenskar har en akademisk utbildning ger inte lång utbildning automatiskt hög status. Inte heller hög lön då det finns till exempel säljare eller penningplacerare (ingen nödvändigtvis med särskilt hög utbildning) som kan tjäna väldigt mycket. Status är viktigt för yrkesgrupper med redan hög status. Det blir en del av ens identitet och självkänsla. Status kan också vara sådant som självförverkligande - att göra sitt liv meningsfullt helt enkelt. Att inte jämföra sig med andra utan ha egna mål i livet, att inte ha med pengar och prylar eller val av yrke i sin bedömning kan vara ”egen-status”. Status i arbetslivet kan vara att själv få bestämma sin arbetstid.

Att misslyckas
En typisk svenskhet är att vi inte är stolta över det vi har. Vi klagar och hittar fel på det mesta.
I Sverige ser man ett misslyckande, en konkurs, som något skamligt. I USA däremot anser man att konkurs är en lärdom, man har skaffat sig erfarenhet. Bill Gates, Microsofts grundare och miljardär i dollar, är exempel på en framgångsrik person med konkurs bakom sig.
Vad nu orsaken än är, verkar det som om den svenska rädslan för att misslyckas är Jantelagen i ett nötskal? Denna rädsla för att förknippas med fiaskon gör att vi både missar chanser och blundar för lärdomar. Kan det vara därför som många inte vågar ta steget till att starta eget även om de längtar efter det och kan vara lämpliga som företagare?

Att trivas
Det viktigaste är att du trivs med ditt jobb och dig själv. Att arbeta på en fabrik eller lager kanske en del tycker låter trist. Bara att överhuvudtaget ha ett arbete är för många det viktigaste, inte vad man gör. Att utvecklas genom sin fritid eller hobby är för andra det mest väsentliga i livet. När man pratar med någon okänd frågar man ofta (särskilt efter ett tag) vad personen sysslar med (arbete)? Då är det mer intressant att höra att den man frågar säger: ”Jag är björnjägare” istället för: ”Jag jobbar på ett monteringsband”. Följdfrågan i första faller blir: ”Var och hur jagar du björn och det låter spännande och farligt?”. Det är inte säkert det blir någon följdfråga i jobbalternativet om man inte själv arbetar på bandet någonstans. Arbeta på bandet kan du göra hela året och få lön regelbundet. Jaga björn är troligen en kort tid på året och betalt därefter. Vilket är bäst? Det kanske går att kombinera? Jobba på bandet och ta ledigt för björnjakt? För de flesta är starten i yrkeslivet inte så glamorös, man börjar med ett enklare arbete och antingen nöjer sig med det eller ”klättrar vidare”. Många utvecklas genom sin fritid och hobby, inte genom sitt arbete. Arbete är viktigt, ”normalmänniskan” jobbar ungefär 40 år av sitt liv och har i ersättning (lön och olika ersättningar) omkring 10-15 miljoner totalt i arbetslivet.

Industri- eller mediajobb
De flesta unga vill inte arbeta i industrin. Då är media mer populärt. Samtidigt måste vi alla erkänna att industrin står för en stor del av exporten och är spridd över landet. Det kan därför vara lättare att få en anställning inom industrin än till exempel media. Å andra sidan ger arbete inom media stor möjlighet att arbeta hemifrån eller starta eget. I framtiden kommer det att bli mer vanligt att byta arbetsplats och kanske yrkesroll. Att göra som farfar: arbeta på samma ställe hela yrkeslivet blir ovanligt i framtiden. Projektanställningar och att kunna anpassa sina arbetstider mer flexibelt (till exempel till familjelivet) blir mer vanligt i framtiden.

Först lantbrukets och därefter industrin stora arbetskraftsbehov finns inte längre. Produktivitetsökningen i hela Västeuropa sker både genom högre automatik och effektivitet i det egna landet samt ökad tillverkning i låglöneländer. Arbetet spelar en stor roll för oss i Sverige, även för unga, men man vill ha ett utvecklande arbete och inte i första hand tjäna mycket pengar. De unga har självförtroende och är beredda att ta ansvar men vill hellre ha roligt än att bli rika. Framtidssynen är positiv, tekniken kommer att lösa problemen.

Att vara olik
Samhället har blivit mer vidsynt då det gäller personer som på något sätt skiljer sig från vad de flesta tycker är ”normalt”. Det kan gälla sexuell läggning, handikapp, hudfärg, kön, ålder, religiös eller kulturell bakgrund, tidigare kriminalitet eller alkoholism.
IKEA och IBM är exempel på storföretag som anser att de anställda ska spegla variationen hos företagens kunder. Det vill säga att det i alla samhällen finns alla sorts människor. Att själv vara vidsynt eller arbeta på ett sådant företag gör att man trivs bättre, och det märks bland arbetskamrater och kunder. Bemanningsbranschen kan luckra upp den ganska stela arbetsmarknaden i Sverige. Lars Kry, som är nordisk koncernchef för bemanningsföretaget Proffice säger: - Vi tycker inte frågan om varifrån man kommer är intressant. Det avgörande är kompetens, inte kön, ålder eller etnicitet. För unga människor, som inte har erfarenhet, är attityden avgörande. Det är också viktigt med förebilder – personer som trots handikapp klarat sig bra i yrkeslivet. Ett exempel är engelsmannen Richard Branson, som äger Virgin-koncernen, och är dyslektiker.
”Världens viktigaste jobb” gick till en afroamerikan – att Barack Obama valdes till USA:s president är ytterligare ett exempel på en mer öppen attityd. Det var inte så länge sedan Amerika, Sydafrika med flera länder hade lagar som reglerade människors liv beroende på hudfärg.

Utan spaning – ingen aning!
En företagare måste veta vad som är på gång inom sin bransch, annars kan det ”gå åt skogen”. Att veta mer om vad som är på gång inom olika yrkesområden som jag kanske är intresserad av är också viktigt. Utan spaning ingen aning – spana och ta reda på mer för att få bättre underlag för beslut! Hur utvecklas branschen? Vad gör dina kunder och konkurrenter?

Produkter och tjänster blir alltmer lika
För att skilja sig från mängden måste en affärsman leta nya behov och affärsmöjligheter. Lägga till mervärden och utveckla produkten/tjänsten. Sälja mer hela funktioner och samverka med kunderna på flera områden. Även morgondagens tillverkningsföretag vet att de tjänster som ingår i arbetet ”omkring” produkterna ofta är avgörande för kunden, till exempel information, leveranssäkerhet och garantier, relationer och gemensamma intressen.
Likheter och skillnader mellan entreprenör och affärsman
Det finns stora likheter mellan entreprenörskap och affärsmannaskap. Skillnaden kan vara att entreprenören inte nödvändigtvis strävar efter affärer medan affärsmannen tänker mer i pengar, i alla fall på sikt. Kanske också att entreprenören ofta är eller kommer att bli egen företagare medan affärsmannen kan vara antingen företagare eller anställd. En affärsman ska skapa affärer och se till att det blir resultat med ledorden: kreativitet, engagemang, målmedvetenhet, ärlighet och känsla för sina medmänniskor. Affärsmannaskap är för många en medfödd talang som kan utvecklas, något som kräver extra mycket att lära sig. Att se möjligheter i omvärldens problem och ha förståelse för om ett behov eller ett problem kan vara en affärsmöjlighet! Det krävs någon form av talang för att affärsmannaskap verkligen ska blomma. Och blommar det är potentialen enorm med framgångar, inkomster och nöjd omvärld som följd. Framgång är ingen slump!
Entreprenörskap kan vara mer inriktad på företagsamhet och nyföretagande. Att förvandla en affärsidé till något fysiskt, som man förhoppningsvis kan tjäna pengar på.

Entreprenören ser till att det händer något – affärsmannen anpassar sig. Entreprenören är en visionär och handlingens person, startar ofta företag och är i allmänhet koncentrerad på sin uppgift. Entreprenören är den som ser möjligheter där andra ser problem. Affärsmannen är troligen mer allround och strävar mot att alltid ha ett bra förhållande med sin omvärld. Gilla sig själv och sina medmänniskor! Affärsmannen utvecklas inom organisationen, entreprenören startar eget. För båda handlar det om att ta vara på sina egna såväl som andras förmågor och kunskaper och sociala talanger.

Många av dem som växer upp i Gnosjö får entreprenörsandan redan som småbarn. Entreprenörskap och företagsamhet är naturliga delar i Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd. När övriga Sverige har hög arbetslöshet är den bara omkring 1 % i Gnosjöområdet.
Entreprenören är ofta en person som vill ha kontroll över sitt liv och sin framtid. Hon drivs av en önskan om förändring och anser att förändring ger möjligheter. De är starka, de väntar inte på att någon annan ska göra jobbet utan är handlingsmänniskor, som organiserar både människor och resurser. Entreprenörer kräver mycket av sig själva, är nyskapande och vill utföra något utöver det vanliga. De gillar utmaningar och är inte rädda för att misslyckas utan lär sig istället av sina misstag och samlar erfarenheter. När entreprenören utvecklar sig själv utvecklas även företaget eller organisationen eller gruppen. Entreprenörer är människor som ser möjligheter, som vill vidare och som inte låter detaljer stå i vägen för sina idéer.

En av landets mest kända entreprenörer är Bert Karlsson. Hans bok ”Mitt liv som Bert” är mycket intressant, särskilt för oss som var med på 50- och 60-talen. Sveriges största Bert säger om en blivande entreprenör: var nyfiken och tro på det du gör, se möjligheterna, våga misslyckas och var beredd på motgångar.
Bert och andra entreprenörer och de flesta av oss ser inte A-kassa, socialhjälp och akutsjukvård som viktiga delar i våra liv, även om vi kan komma att behöva alla tre. Idag tar vi samhällets skyddsnät för givet och tänker inte på att det inte var så väldigt länge sedan detta inte fanns. En arbetare vid löpande bandet förr hade monotona arbetsuppgifter i små enkla moment och arbetaren var lätta att byta ut mot någon annan. Dagens arbetare sköter ofta komplicerade verktyg och processer och när de går hem vid arbetstidens slut följer kompetensen med hem. Lärande för livet är ett nyckelord i arbetslivet!

Starta företag
”Framgångsrika företag är en förutsättning för tillväxt och välstånd, men förutsättningen för framgångsrika företag är inställningen och attityden till entreprenörskap hos dagens och morgondagens människor.”
Vilka områden upplevs som problem då man vill starta företag? Tillfrågade i en undersökning upplevde följande sex punkter som svåra inför företagsstart.
1. Regler.
2. Finansiering.
3. Administration, uppgiftslämnande, blanketter.
4. Information, rådgivning.
5. Attityder och bemötande från myndigheter.
6. Bristande kunskap hos nyföretagarna själva.

Exempel på nätverk är BrämHulta företagarförening
Ett nätverk som består av personer du litar på och som känner till dig och tycker om dig är ett av de bästa verktygen för att lyckas i livet. Framför allt i yrkeslivet, där rätt kontakter ofta betyder vägen till arbete, utbildning, uppdrag och andra bra erfarenheter.
Alla har någon sorts nätverk, det gäller bara att bygga på det och kanske inrikta kontakterna mer specifikt. Ditt nätverk kommer troligen att bestå av personer du träffat. Bygg upp ditt nätverk systematiskt, gärna i ett dataprogram, med så många uppgifter som möjligt. Glöm sedan inte att vårda det. Fyll på med nya och ta bort inaktuella personer och uppgifter är det första. Kontakta de du har, en del kanske med ett brev, telefonsamtal eller e-post om ”hur du har det just nu”. Tror du att de inte är intresserade av dig ska du inte skicka något. Men de flesta är intresserade och blir glada av att bli uppmärksammade och få information! Digitala nätverk ersätter inte de personliga kontakterna, tvärtom man vet bättre vem man möter.

Affärsidé
Grundstenen i att lyckas i företagande beror ofta på att andra förstår din affärsidé. Själv vet du ju allt, eller hur? Pröva på andra, först vänner, sedan på andra okända personer, helst företagare. Var uppriktig, förstår dom din affärsidé? Det beror också på vem du talar med, alla har inte samma uppfattning och erfarenhet. Det gäller att snabbt och lättfattligt presentera det du brinner för och förhoppningsvis ska tjäna pengar på.

Tänk nytt!
Har du bilreparationer som företagsidé? Erbjud att reparera på natten då kunderna inte behöver bilen eller låna ut bil gratis medan du reparerar kundens egen bil. Försök få flera av bilkunderna att avsätta en bestämd summa varje månad (några hundra kronor kan dras automatiskt på lön) och när bilen behöver repareras fortsätter avdraget med samma summa. Då behöver inte kunden märka av en dyr reparation och du får trognare kunder som du har stadig kontakt med. En bank skulle säkert vara intresserad av att låna pengar till en bilverkstad med ”säkra” kunder.

Marknadsföring
Att marknadsföra sig är inte detsamma som att göra reklam, eller hur? Marknadsföring är så mycket mer; se om det finns en marknad och anpassa sig till den, hur ska marknaden bearbetas, med vilka medel och till vilken kostnad med mera. Här kanske reklamen kommer in? Marknadsföring är nödvändigt för att driva företag men det är inte reklam. Satsar du på personlig försäljning till exempel kanske inte reklam behövs. Att reklamera är något helt annat, eller hur? Det är stor skillnad på att göra reklam och reklamera (klaga på något eller lämna tillbaka).

Service
Vad är service? Service finn egentligen överallt där människor möts; i butiken, på nätet, hos vårdcentralen, i skolan, hemma – ja överallt! Utmärkande för god service är uppmärksamhet, vänlighet, bra bemötande, kunnighet, snabbhet och glatt humör. Var och en kan säkert lägga till fler saker som utmärker god service. Relationer med andra människor och viljan att betjäna är avgörande i service. Ett företag som håller hög service är inte så priskänsligt, kunderna trivs och de kommer igen och låter inte priset avgöra. Framgångsrika företag säger: bemöt kunderna som du själv vill bli bemött.
I trafiken kan vi se exempel på attityden ”strunta i andra”. En bilförare med företagsdekaler på bilen som inte ger tecken, tränger sig fram eller stänker ner gående är exempel på detta. Felet är inte bara chaufförens utan även företagsledningens. Har de tänkt på hur dålig reklam detta är, den som blivit nerstänkt eller omkörd vid heldragen markering kanske är en viktig kund? En riktig affärsman och –tjej bär sig vettigt åt i trafiken!

Miljön ökar i betydelse hos företagen
Många företag, särskilt de större, som köper tillverkning i utvecklingsländer försöker påverka och kontrollera att material och tillverkning är ekologiskt och ”människovärdigt” godtagbara (uppförandekod). Många hoppas på en global (världsvid) märkning. Att världens politiker enas inom alla sektorer för att få fram miljövänliga produkter.

E-handel
Att köpa genom internet är än så länge det nyare sättet - om man jämför med att handla i butik. Näthandeln ökar starkt, både genom nya företagsidéer och att de etablerade också erbjuder fler varor på nätet. År 2006 omsatte detaljhandeln på nätet i Sverige cirka tolv miljarder kronor. Några gränser finns inte på internet, det är möjligt att ha kunder från hela världen. Internet står idag för cirka hälften av postorderkundernas order. Om några år är det ännu mer och snart kommer postorderkatalogerna endast att finnas på skärmen. Fördelen med att kunna se och beställa via sin skärm är för kunden många, om möjligheterna utnyttjas av företagen. Att kunna vrida och vända på produkten (på skärmen), att kunna se vissa kläder och andra varor i närbild och i rörelse, att kunna få leverans- och lagerbesked direkt i realtid på din skärm när som helst på dygnet utan att behöva kontakta postorderföretaget är några av fördelarna. Detta kommer att ställa större krav på alla medarbetare inom e-handel, genom att allt går så snabbt. Snabba inköp och leveranser (även hem till folk) för att följa med kundsvängningarna, snabba omvärldsanalyser för att kunna hänga med i nya trender och snabb ”katalogproduktion” för att kunna visa varorna på nätet – innan konkurrenterna gör det. Zoovillage.com är ett exempel på hur klädförsäljning på nätet kan fungera, utan att prova kläderna. Enbart kläder som finns i lager syns på webbplatsen. Storleksinformation och tvättråd finns med.
Det finns många ställen att kunna hämta sitt paket med beställda varor, Posten har många utlämningsställen och flera butiker och kedjor har liknande.

Det finns stora möjligheter att växa snabbt med en bra e-handelsidé, men det är många som har misslyckats. Nedan följer tolv tips från framgångsrika e-handelsföretag:
1. Erbjud ett brett sortiment eller skapa unika erbjudanden.
2. Håll priset lågt.
3. Leverera i tid.
4. Tydlig och enkel webbplats.
5. Skapa en säker sajt och använd ett tryggt betalsystem.
6. Erbjud utförlig produktinformation.
7. Erbjud en kundtjänst som är lätt att nå.
8. Syns du inte så finns du inte.
9. Skaffa kunskap om kunden.
10. Var kunnig om produkterna och branschen du verkar i.
11. Skapa merförsäljning.
Bygg relationer mot kunder och leverantörer (viktigaste punkten).

Moderna konsumenter har genom internet stor möjlighet att påverka andra genom att mejla, blogga, lägga upp en egen hemsida, vara med i digitala nätverk och kunna påverka företag och organisationer. Även små, specialiserade företag kan hitta kunder i hela världen. Vem som helst kan göra och underhålla en blogg, det svåra är att göra den intressant och färsk. Det finns gratis bloggverktyg och det finns mer proffsiga.

Framgång
Framgångsrika människor inom sport och musik uppnår bra resultat med långvarig träning. Samma sak med att bli bra affärsman – du är inte född till det utan blir det genom erfarenhet och träning.

Personlig utveckling är bland annat
• Vinnande vanor
• Tidsplanering
• Rätt mental inställning

Framgång är ingen slump
Framgång vill alla ha – på olika sätt. Det är ingen slump att vissa personer har en enastående framgång. De lägger själva grunden till det genom sitt sätt att tänka och vara. Rykte kan vara förödande eller ge en enastående framgång.

Här är tio tips till personlig framgång:
1. Hör av dig när du lovat.
2. Genomför det du sagt du ska göra.
3. Är det hög kvalitet på allt du gör?
4. Var tillmötesgående mot de du träffar.
5. Var omtänksam mot din omgivning och din familj.
6. Var positiv och glad.
7. Ge ett proffsigt intryck.
8. Lev som du lär.
9. Lyssna på vad andra säger.
10. Dela med dig av dina tankar, idéer och erfarenheter.

Att skapa framgång
Det är dina tankar som styr dig, din vardag och därmed ditt liv. Därför gäller det att använda denna kraft till att tänka rätt saker. Att ha rätt inställning till sig själv, till sin omgivning och till livet är grunderna för framgång. Var alltid glad och öppen. Ingenting får verka besvärligt och omöjligt. Med rätt mental inställning skapas framgång. Mata hjärnan med positivt tänkande och se till att du befinner dig i rätt stämning, så ofta som möjligt, helst alltid. Man föds inte negativ. Man blir negativ. Optimistiska människor har bestämt sig för att inte tänka negativt och märker att det positiva är smittsamt, andra blir också positiva lättare.

Ge uppskattning!
Individer som får möjlighet att ta risker och göra misstag och får möjlighet att utnyttja sin problemlösningsförmåga utvecklas till problemlösare med eget ansvar. Egentligen är bästa ledarskapet att skapa en vision om vartåt det bär och sedan se till att stödja alla processer och krafter som gör att visionen uppfylls. Utnyttja gruppens och individernas egen kraft utan att tygla den.
Beröm, erkänsla och uppskattning är ord som vi ofta tar för lätt på. När dessa används skapar de en fantastisk effekt. Alla vill ha uppskattning för ett bra jobb eller för en god idé.
Gruppens sammansättning påverkar starkt framgång och utveckling. Finns det för många ifrågasättare och bakåtsträvare händer det lite. Finns det istället pådrivare och personer med kreativt tänkande skapas möjligheter att utveckla verksamheten – även när det tar emot händer det mer.

Social kompetens
I arbetslivet är den sociala kompetensen, förmågan att skapa ett gott nätverk en av de viktigaste tillgångarna. Social kompetens är att kunna bygga och vårda relationer, att skapa förtroende och att visa respekt för andras kunskaper och tid. Att ge värmande ord och sända positiva signaler till sin omgivning är ett av de enklaste sätten att bygga goda relationer på. Du kommer att få se andra växa och återgälda. En del kanske har svårt att ”ta beröm” men innerst inne gillar alla att få beröm och bli positivt uppmärksamma. Hur reagerar du själv när du får uppmuntran och beröm? Växer och tackar, eller hur?
En undersökning som gjordes för några år sedan visade att arbetsgivare förknippar social kompetens med förmågan att vara flexibel, att kunna anpassa sig, ta tag i besvärliga situationer och kunna lösa dem. De som arbetade på företagen tyckte att social kompetens var mer av att kunna förstå andras situation, vara lojal med sina arbetskamrater och kunna arbeta med olika slags personer.

Kunna förändras!
I framtidens yrkesroller kommer förändringsbenägenheten att vara mycket viktig för att lyckas. Eftersom marknader, köpbeteenden och företagsstrukturer ständigt ändras har de som också vill hänga med i förändringarna en klar fördel. Och det har egentligen inte med kön, ålder och utbildning att göra, utan personlig inställning. Det finns personer som utvecklat ett stelbent förhållningssätt till verkligheten redan från barnsben, lika väl som det finns personer i hög ålder som är flexibla och förändringsmedvetna.
I en förändringsprocess kan en grupp människor snabbt inse fördelarna med nyheterna. En annan grupp behöver lite vägledning och praktik för att se fördelarna. En tredje grupp varken kan eller vill inse behovet av förändringar. Vilken grupp tillhör du?

Affärsetik
Kräver inte den så kallade marknadsekonomin att några företag vinner på bekostnad av att andra förlorar? Nej, det är ett vinna-vinna-koncept där varje medborgare i ett fritt, demokratiskt land själv får bestämma om var vill jag bo, vad jag vill köpa, vilka jag vill rösta på - med flera för oss självklara friheter. Den raka motsatsen till marknadsekonomi är diktatur eller liknande, till exempel tidigare Sovjetunionen och Chile under Pinochet. De finns inte kvar, naturligtvis. Företag i en marknadsekonomi kan också försvinna men då beror det inte på att någon diktator eller myndighet har bestämt det, utan det är kunderna som bestämmer. Slutar kunderna att köpa går företaget i konkurs, så enkelt är det.

Är hög vinst i ett företag tecken på låg affärsetik? Nej, det behöver det inte vara. Alla företag strävar mot vinst; för överlevnad, investeringar och reserv för dåliga tider. Olönsamma affärer kan göra skada – företaget kan gå i konkurs, medarbetare förlora sina arbeten, aktieägare förlora insatt kapital, leverantörer och andra intressenter kan få svårighet att få betalt med mera. Tyvärr finns en misstro mot företagsvinst hos vissa. Ett företag kan inte fungera, bara tillfälligt, utan vinst. Ett samhälle som inte kan acceptera att företagen går med vinst kan inte fungera särskilt länge. Se på Kina som idag tillåter vinst hos företagen och därmed påverkat samhället till att bli mer öppet och ”demokratiskt”. Tillsammans med konkurrens hos företagen och valfrihet hos medborgarna ökar demokratin – i alla länder.

Affärsetik bygger på gott uppförande i affärsvärlden och relationer – mellan företag och kund, mellan företag och leverantör och samarbetspartners, mellan företag och samhälle, mellan ledning och medarbetare, mellan alla medarbetare, ja i alla relationer mellan organisationer och människor. Till det behövs en del regler och principer men framför allt vilja och en sund grundsyn på sig själv och sina medmänniskor. Företagen har både svenska och globala lagar och regler att rätta sig efter. Men det viktigaste är gott ledarskap, föredömen, rutiner och kunskap. När det gäller regler på ett företag om man får använda telefonen till privata samtal och hur representationen (bjuda andra på till exempel affärslunch) ska gå till och att ta emot gåvor kan företaget ge klar vägledning. Svårare då det gäller moraliska och etiska regler, särskilt om företaget arbetar globalt (över hela världen). Det kan felaktigt tolkas som att allt som inte finns med som förbud är tillåtet.

Affärsplanen
En affärsplan eller egentligen en affärsplattform är inte ett slutmål, utan det första mycket viktiga steget på väg till ett stabilt och växande företag.

Det är i princip åtta grundstenar som bär upp affärsplattformen.
1. Idé
Formulering och förtydligande av idén bakom företaget utifrån vilken verksamheten kan drivas och utvecklas. Idén definierar användare, kunder, deras behov och vad som ska göras för att tillfredsställa behovet.
2. Produkt
Utveckling av färdiga produkter/tjänster, som accepteras av kunder på marknaden.
3. Marknad
Definition av marknaden, det vill säga en avgränsning som är tillräckligt stor för att vara lönsam och möjlig att bearbeta lönsamt och effektivt.
4. Organisation
Utveckling av en fungerande organisationsstruktur. För att kunna hantera och lösa problem måste det finnas interna funktioner i företaget.
5. Kompetens
Att grunda och driva företag kräver olika former av kompetens.
6. Drivkrafter
Tidigt i utvecklingsprocessen krävs starka drivkrafter och ett stort engagemang.
7. Kundrelationer
Dessa är väldigt viktiga eftersom de tillför intäkter. Bra kundrelationer skapas genom effektivt marknadsarbete och samarbete om till exempel produktutveckling och leverans.
8. Övriga relationer
Till exempel de som tillför företaget kunskap eller finansiella resurser.


Av: Håkan Forssblad
2010-06-23Innehåll


Tankar från en framgångsrik förtagsledare

Av: Göran Carlstedt
2010-10-19

Bert Karlsson 7 bästa framgångstips

Av: Håkan Forssblad
2010-08-25

Affärsmannaskap - vad är det? Jag har skrivit ner egna och andras tankar och erfarenheter. Håkan Forssblad

Av: Håkan Forssblad
2010-06-23


 

 

kontakt

Postadress

Postadress:
BrämHulta Företagarförening
Box 11130
507 11 Borås
info@bramhulta.se

Webbansvarig

Webbansvarig:
Lennart Trapp
Streamcode
info@streamcode.tv
www.streamcode.tv

Genomförda aktiviteter

Läs mer om våra
tidigare aktiviteter här!Affärsmannaskap
Tankar från en framgångsrik förtagsledare
Bert Karlsson 7 bästa framgångstips
Affärsmannaskap - vad är det? Jag har skrivit ner egna och andras tankar och erfarenheter. Håkan Forssblad
linje

Copyright © 2009 BrämHulta Företagarförening - Alla rättigheter reserverade | Om cookies | Sida skapad av Streamcode


 

 

erbjudanden

admin